Håndværkerfradrag

Skal du have lavet istandsættelse, reperationer eller andet tømrerarbejde, kan du lige nu få et fordelaktigt skattefradrag for de udgifter du har til at betale løn til din håndværker

Fradraget gælder til stortset alt, du kan sætte en tømrer til og fradraget gælder for op til 15.000kr pr. person over 18 pr husstand.

Det betyder i bund og grund, at du kan spare ca. 5.000kr årligt pr. person i husstanden i skattefradrag.

Mere info om Håndværkerfradraget

Servicefradraget gælder kun for arbejdslønnen til håndværkeren og følgende ting skal være opfyldt:

  • Arbejdet skal være udført på din faste bopæl.
  • Du må ikke få anden offentlig støtte til arbejdet.
  • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet bliver udført.
  • Arbejdet er omfattet af SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag.
  • Du har gemt dokumentation for arbejdet og betalingen. Udgiften til arbejdsløn skal fremgå særskilt.
  • Arbejdet skal være betalt med et betalingskort eller via bank eller netbank.
  • Fradraget gælder også for arbejde udført i sommerhuse, der bruges til lovlig helårsbeboelse.
  • Fradraget gælder også for lejere, andelshaver og folk i ejerlejligheder, hvis man selv betaler for arbejdet, har ret til at vedligeholde boligen og bor i boligen, mens arbejdet bliver udført.